WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

Warsztaty koncentrują się na wypracowaniu właściwych nawyków, które zapewnią uczestnikom prawidłowy sposobu emisji głosu. W trakcie zajęć wykonuje się szereg ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, które wpływają korzystnie na aparat mowy. Ćwiczenia uczą podparcia oddechowego, uruchamiają odpowiednie rezonatory głosowe, eliminują wzmożone napięcia mięśni krtani, powodujące chrypki oraz zmęczenie fizyczne i psychiczne. Techniki aktorskie, wykorzystane podczas warsztatów, poprawiają dykcję, wzmacniają warunki głosowe, wprowadzają wyraźną artykulację, wyrabiają odpowiednią postawę. 

 

DLA KOGO

Warsztaty przygotowują głos do pracy zawodowej i przynoszą wymierne korzyści osobom pracującym z głosem. Są skierowane do nauczycieli, handlowców, wszystkich osób pracujących w złych warunkach akustycznych, pragnących poprawić swoją dykcję i artykulację, nośność głosu, odczuwających dyskomfort  aparatu mowy (chrypki, zapalenia krtani, poczucie spięcia w krtani i szyi). Są też przeznaczone dla osób zainteresowanych aktorstwem, śpiewem, oraz dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w wystąpieniach publicznych.

 

I. W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ POZNAJĄ PAŃSTWO M.IN.:

 • Czym jest emisja głosu.
 • Budowę układu oddechowego i narządu mowy.
 • Higienę głosu i prawidłowe oddychanie, warunki prawidłowej emisji głosu.

 

II. W CZĘŚĆ PRAKTYCZNEJ DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO M.IN.:

 

Emisja - prawidłowe ustawienie głosu

 • Ćwiczenia oddechowe – uaktywnienie przepony.
 • Ćwiczenia fonacyjne – praca nad nośnością dźwięku.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

 

Praca nad emisją z zastosowaniem technik aktorskich

 • Praca nad barwą głosu – impostacja.
 • Opanowanie i rozróżnienie emocji przekazywanych głosem.
 • Praca nad postawą.
 • Stosowanie akcentów i pauz.
 • Praca nad mimiką i skoncentrowaniem wzroku dla wzmocnienia wiarygodności mówcy.

 

Wzmocnienie kompetencji indywidualnych

 • Określenie warunków głosowych i walorów osobowych uczestników warsztatów.
 • Praca nad charyzmą osobistą i wzmacnianie wiary we własne siły psychiczne.
 • Dopasowanie indywidualnych wskazówek i ćwiczeń.

 

A NA ZAKOŃCZENIE TECHNIKI RELAKSACYJNE

•  Ćwiczenia na wyobraźnię połączone z ćwiczeniami oddechowymi.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych szczegółowym programem zajęć zapraszamy do kontaktu.


 
Kamil Katolik aktor Teatru Dzieci Zagłębia, od 2012 roku instruktor teatralny i nauczyciel aktorstwa w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, w szkole policealnej dla dorosłych oraz w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Promocji Kultury Zielone Słońce, działającego od 2008 roku w regionie województwa śląskiego, gdzie zrealizował ponad 200 warsztatów teatralnych i wystawił przedstawienia teatralne w ramach projektów kulturalnych i oświatowych finansowanych z funduszy regionalnych. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z emisji i higieny głosu.