Nie przechodź obojętnie. Reaguj!

Nauczymy Cię co zrobić i w jaki sposób!

 

Uczymy dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i młodych rodziców jak należy udzielić pierwszej pomocy oraz rozpoznać stan zagrożenia życia.

 

Na szkoleniu zostaną Państwo zapoznani z podstawą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez ćwiczenia praktyczne, inscenizacje przy pomocy profesjonalnego sprzętu: fantomy, defibrylatory, apteczki.

Dostosujemy program do indywidualnych Państwa potrzeb, gdzie możemy zaoferować formy z podziałem na kategorie wiekowe:

 • Pierwszą pomoc osoby dorosłej
 • Pierwszą pomoc dzieci 1-12
 • Pierwszą pomoc niemowląt 0-1

 

A podczas szkolenia przedstawimy Państwu m.in.:

 • Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Jak zachować własne bezpieczeństwo jako ratownika
 • Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
 • Jak postępować w przypadku zatrzymania czynności życiowych
 • Jak postępować w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń
 • Jak postępować w przypadku zakrztuszenia i zadławienia
 • Jak należy udzielać Pierwszej Pomocy w szkole jak i innych placówkach oświatowych
 • Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • Inne stany zagrożenia zdrowia (m.in. padaczka, cukrzyca, zawał serca, odmrożenia, oparzenia, ukąszenia, użądlenia, porażenie prądem elektrycznym)Janusz Łucja – Magister pielęgniarstwa, Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, Instruktor pierwszej pomocy ERC, PTMR oraz AHA. Wielokrotny uczestnik oraz laureat międzynarodowych oraz krajowych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Pasjonat ratownictwa medycznego, dążący do ciągłego samodoskonalenia. Zdobytą wiedzę chętne stara się przekazać innym osobom, tak by w jak najlepszy sposób zminimalizować obawy przed udzielaniem Pierwszej Pomocy.

Izabela Siuda, mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa ratunkowego, instruktor pierwszej pomocy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, instruktor BLS/AED, instruktor trener Europejskiej Rady Resuscytacji. Wieloletnie doświadczenie w szkoleniach skierowane zarówno dla pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, placówek oświatowych, zakładów pracy. Pracuję w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Jestem członkiem zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczyłam w zawodach w Ratownictwie Medycznym w kraju i zagranicą(USA).Kilka lat byłam właścicielem firmy specjalizującej się w szkoleniach z ratownictwa.