Bezpieczni i zadowoleni = przeszkoleni!

Bezpieczni od zaraz!

Umów się na kontrolę warunków pracy - razem trzymajmy poziom!

Co możemy zaoferować

Usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do których należą:

 • Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe pracowników robotniczych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (…)

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

 • Konsultacje, doradztwo, kontrola stanu BHP
 • Opiniowanie instrukcji BHP oraz procedur
 • Opracowywanie instrukcji BHP oraz procedur
 • Udział w pracach zespołu powypadkowego
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego

Pracodawca:

 • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP – Outsourcing
 • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

Pracodawca zgodnie z art. 209 1 Kodeksu Pracy jest obowiązany do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Aleksandra Delijewska - właścicielka firmy Delijewska Academy, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Skarbnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP w Katowicach. Od ponad 8 lat wspiera przedsiębiorców, właścicieli firm, kadrę zarządzającą w zakresie organizacji bezpiecznych warunków pracy. Na co dzień specjalistka również od przełamywania stereotypów w zakresie prowadzenia szkoleń BHP. Co wpływa niezwykle motywująco na uczestników szkoleń i często kończy się podziękowaniem: `najlepsze szkolenie BHP na jakim byłem`, `odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, daleko Pani zajdzie, trzymam kciuki i życzę samych sukcesów zawodowych!` Organizacja szkoleń stacjonarnych jak i wyjazdowych, realizacja coraz to nowych projektów!
Napisz do mnie tutaj a my przygotujemy rozwiązanie!

WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

Warsztaty koncentrują się na wypracowaniu właściwych nawyków, które zapewnią uczestnikom prawidłowy sposobu emisji głosu. W trakcie zajęć wykonuje się szereg ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, które wpływają korzystnie na aparat mowy. Ćwiczenia uczą podparcia oddechowego, uruchamiają odpowiednie rezonatory głosowe, eliminują wzmożone napięcia mięśni krtani, powodujące chrypki oraz zmęczenie fizyczne i psychiczne. Techniki aktorskie, wykorzystane podczas warsztatów, poprawiają dykcję, wzmacniają warunki głosowe, wprowadzają wyraźną artykulację, wyrabiają odpowiednią postawę. 

 

DLA KOGO

Warsztaty przygotowują głos do pracy zawodowej i przynoszą wymierne korzyści osobom pracującym z głosem. Są skierowane do nauczycieli, handlowców, wszystkich osób pracujących w złych warunkach akustycznych, pragnących poprawić swoją dykcję i artykulację, nośność głosu, odczuwających dyskomfort  aparatu mowy (chrypki, zapalenia krtani, poczucie spięcia w krtani i szyi). Są też przeznaczone dla osób zainteresowanych aktorstwem, śpiewem, oraz dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w wystąpieniach publicznych.

 

I. W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ POZNAJĄ PAŃSTWO M.IN.:

 • Czym jest emisja głosu.
 • Budowę układu oddechowego i narządu mowy.
 • Higienę głosu i prawidłowe oddychanie, warunki prawidłowej emisji głosu.

 

II. W CZĘŚĆ PRAKTYCZNEJ DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO M.IN.:

 

Emisja - prawidłowe ustawienie głosu

 • Ćwiczenia oddechowe – uaktywnienie przepony.
 • Ćwiczenia fonacyjne – praca nad nośnością dźwięku.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

 

Praca nad emisją z zastosowaniem technik aktorskich

 • Praca nad barwą głosu – impostacja.
 • Opanowanie i rozróżnienie emocji przekazywanych głosem.
 • Praca nad postawą.
 • Stosowanie akcentów i pauz.
 • Praca nad mimiką i skoncentrowaniem wzroku dla wzmocnienia wiarygodności mówcy.

 

Wzmocnienie kompetencji indywidualnych

 • Określenie warunków głosowych i walorów osobowych uczestników warsztatów.
 • Praca nad charyzmą osobistą i wzmacnianie wiary we własne siły psychiczne.
 • Dopasowanie indywidualnych wskazówek i ćwiczeń.

 

A NA ZAKOŃCZENIE TECHNIKI RELAKSACYJNE

•  Ćwiczenia na wyobraźnię połączone z ćwiczeniami oddechowymi.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych szczegółowym programem zajęć zapraszamy do kontaktu.


 
Kamil Katolik aktor Teatru Dzieci Zagłębia, od 2012 roku instruktor teatralny i nauczyciel aktorstwa w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, w szkole policealnej dla dorosłych oraz w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Promocji Kultury Zielone Słońce, działającego od 2008 roku w regionie województwa śląskiego, gdzie zrealizował ponad 200 warsztatów teatralnych i wystawił przedstawienia teatralne w ramach projektów kulturalnych i oświatowych finansowanych z funduszy regionalnych. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z emisji i higieny głosu.

Przeszkolimy, nauczymy, a przede wszystkim zainteresujemy Twoich pracowników!
Na życzenie, na terenie Państwa Firmy, zorganizujemy ćwiczenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.
Opracujemy wymagane dokumentacje, dokonamy pisemnej oceny oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Co możemy zaoferować:
usługi doradcze, kontrolne, szkoleniowe oraz konserwacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:
 • Dokonywanie pisemnej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Opracowywanie wymaganej dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 • Czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne,
 • Dokonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Dostawa, konserwacja, przeglądy i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic, agregatów gaśniczych, węży, szafek hydrantowych jak i hydrantów zewnętrznych,
 • Wyposażenie obiektu w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
 • Opracowywanie pisemnego scenariusza ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Na życzenie uczestnictwo w ćwiczeniach, koordynacja działań z Państwową Strażą Pożarną, ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Dokonywanie oceny, kontroli i szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób pozwalający Zamawiającemu wykonywać zadania na terenie nieruchomości będących w jego władaniu zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1999 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),w zakresie:
  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażania budynku i innych obiektów budowlanych oraz całego terenu, znajdującego się we władaniu Zamawiającego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym oraz na całym terenie,
  • przygotowania budynku i innych obiektów budowlanych oraz całego terenu, do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Rafał Majowski - Inżynier Elektryk, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Prawie 20 lat praktyki zawodowej na różnych szczeblach firm, także jako Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowego. Wieloletni praktyk w zakresie utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego, a także w obszarze EHS w międzynarodowej korporacji.
Obszar działania:
- Doradztwo i instruktaże w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej budynków, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, plany ewakuacji budynków, scenariusze ćwiczeń praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji oraz praktycznego użycia sprzętu gaśniczego
- Pomiary ochronne instalacji elektrycznych i odgromowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w szkoleniach dotyczących umiejętności skutecznego funkcjonowania w sytuacjach stresowych.

Stres jest integralną częścią życia. Nie da się go w zupełności pozbyć, ale można sprawić by działał na naszą korzyść. Podczas szkolenia nauczysz się rozpoznawać poszczególne rodzaje stresu, co pozwoli Ci lepiej sobie z nim radzić. Stress utrzymywany na optymalnym poziomie może stać się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Aby to osiągnąć poznasz techniki zmniejszania zbyt wysokiego poziomu stresu. Nauczysz się także rozumieć z którymi emocjami sprzymierza się Twój stres i o czym cię informuje, a także jak z nim współpracować.

Warsztat antystresowy kierowany do dzieci w wieku szkolnym nauczy Twoje dziecko jak radzić sobie ze stresem. Jest prowadzony przez dwójkę doświadczonych psychologów. Warsztat obejmuje rozpoznawanie trudnych emocji takich jak strach, wstyd, złość czy smutek. W prosty sposób uczymy dzieci radzenia sobie z tymi emocjami Program warsztatu obejmuje także techniki relaksacyjne oparte na pracy z oddechem i napięciem – rozluźnieniem mięśniowym oraz kontrolowanie nadmiernej złości.

Wysoki poziom stresu u nastolatków jest bardzo często związany z nierealistyczną oceną siebie, innych osób jak i postrzeganych oczekiwań. Zadaniem warsztatu jest urealnienie postrzegania siebie oraz środowiska zewnętrznego. Innymi słowy jest to radzenie sobie z kompleksami. W trakcie szkolenia uczymy także radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez rozumienie ich przyczyn i poznawanie technik pozwalających na zmniejszanie związanego ze stresem napięcia.


 
Jarosław Jakubowski jest psychologiem, psychoterapeutą, w swojej pracy zajmuje się psychoterapią par, rodzin oraz terapią indywidualną. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych, dotyczących radzenie sobie ze stresem, zwiększania kontaktu z własnymi emocjami, nastawionymi na lepsze rozumienie siebie i innych ludzi. Prowadzi również szkolenia dla rodziców zastępczych oraz warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. Jest również magistrem filozofii.

Nie przechodź obojętnie. Reaguj!

Nauczymy Cię co zrobić i w jaki sposób!

 

Uczymy dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i młodych rodziców jak należy udzielić pierwszej pomocy oraz rozpoznać stan zagrożenia życia.

 

Na szkoleniu zostaną Państwo zapoznani z podstawą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez ćwiczenia praktyczne, inscenizacje przy pomocy profesjonalnego sprzętu: fantomy, defibrylatory, apteczki.

Dostosujemy program do indywidualnych Państwa potrzeb, gdzie możemy zaoferować formy z podziałem na kategorie wiekowe:

 • Pierwszą pomoc osoby dorosłej
 • Pierwszą pomoc dzieci 1-12
 • Pierwszą pomoc niemowląt 0-1

 

A podczas szkolenia przedstawimy Państwu m.in.:

 • Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Jak zachować własne bezpieczeństwo jako ratownika
 • Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
 • Jak postępować w przypadku zatrzymania czynności życiowych
 • Jak postępować w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń
 • Jak postępować w przypadku zakrztuszenia i zadławienia
 • Jak należy udzielać Pierwszej Pomocy w szkole jak i innych placówkach oświatowych
 • Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • Inne stany zagrożenia zdrowia (m.in. padaczka, cukrzyca, zawał serca, odmrożenia, oparzenia, ukąszenia, użądlenia, porażenie prądem elektrycznym)Janusz Łucja – Magister pielęgniarstwa, Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, Instruktor pierwszej pomocy ERC, PTMR oraz AHA. Wielokrotny uczestnik oraz laureat międzynarodowych oraz krajowych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Pasjonat ratownictwa medycznego, dążący do ciągłego samodoskonalenia. Zdobytą wiedzę chętne stara się przekazać innym osobom, tak by w jak najlepszy sposób zminimalizować obawy przed udzielaniem Pierwszej Pomocy.

Izabela Siuda, mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa ratunkowego, instruktor pierwszej pomocy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, instruktor BLS/AED, instruktor trener Europejskiej Rady Resuscytacji. Wieloletnie doświadczenie w szkoleniach skierowane zarówno dla pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, placówek oświatowych, zakładów pracy. Pracuję w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Jestem członkiem zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczyłam w zawodach w Ratownictwie Medycznym w kraju i zagranicą(USA).Kilka lat byłam właścicielem firmy specjalizującej się w szkoleniach z ratownictwa.