Outsourcing BHP jest najbardziej efektywną, a zarazem najtańszą formą współpracy. Obejmuje wszystkie obowiązkowe czynności związane z kompleksową obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powierzonych specjalistom spoza zakładu pracy.

Odwołując się do przepisu w którym ustawodawca dopuszcza w/w rozwiązanie art. 23711 Kodeksu Pracy Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników (jeżeli sam nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp) powierza wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.

W ramach współpracy możemy Państwu zaoferować:

  • Szkolenia wstępne jak i okresowe
  • Wizyta kontrola zakładu pracy
  • Opiniowanie instrukcji BHP oraz procedur
  • Opracowywanie instrukcji BHP oraz procedur
  • Udział w pracach zespołu powypadkowego
  • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego
  • Konsultacje, doradztwo w zakresie BHP